• KURIKULUM
    MTSN 4 MADIUN
  • Madrasah Hebat Bermartabat

Pelaksanaan Ujian Madrasah (UM) - Tapel 2021/2022

Ujian Madrasah bertujuan untuk mengukur capaian kompetensi peserta didik sesuai Standar Kompetensi Lulusan pada akhir jenjang pendidikan. 

Ujian Madrasah berfungsi untuk:

  1. Mengetahui capaian perkembangan peserta didik
  2. Umpan balik untuk perbaikan proses pembelajaran
  3. Salah satu syarat penentuan kelulusan

 

 Untuk Ujian Madrasah pada MTsN 4 Madiun dilaksanakan pada:

A. Ujian Praktik (21 Maret 2022 sampai dengan 30 Maret 2021)

JADWAL UJIAN PRAKTIK

TAHUN PELAJARAN 2021/2022

No.

Hari/Tanggal

Waktu

Mata Pelajaran

Penguji

Kelas

1.

Senin,

21 Maret 2022

07.00-09.00

Bahasa Indonesia

1

9MC, 9PC1

2

9PC2, 9A

Al-Qur’an Hadis

1

9B, 9C

2

9D, 9E

10.00-12.00

Bahasa Indonesia

1

9B, 9C

2

9D, 9E

Al-Qur’an Hadis

1

9MC, 9PC1

2

9PC2, 9A

2.

Selasa,

22 Maret 2022

07.00-09.00

Informatika

1

9MC, 9PC1

2

9PC2, 9A

Fikih

1

9B, 9C

2

9D, 9E

10.00-12.00

Informatika

1

9B, 9C

2

9D, 9E

Fikih

1

9MC, 9PC1

2

9PC2, 9A

3.

Rabu,

23 Maret 2022

07.00-09.00

Bahasa Arab

1

9MC, 9PC1

2

9PC2, 9A

IPA

1

9B, 9C

2

9D, 9E

10.00-12.00

Bahasa Arab

1

9B, 9C

2

9D, 9E

IPA

1

9MC, 9PC1

2

9PC2, 9A

4.

Kamis,

24 Maret 2022

07.00-09.00

Penjasorkes

1

9MC, 9PC1

2

9PC2, 9A

5.

Jum’at,

25 Maret 2022

07.00-09.00

Penjasorkes

1

9B, 9C

2

9D, 9E

6.

Selasa,

29 Maret 2022

07.00-12.00

(PEMENTASAN)

Bahasa Inggris

Bahasa Jawa

Seni Budaya

Tim

9MC, 9PC1

9PC2, 9A

7.

Rabu,

30 Maret 2022

07.00-12.00

(PEMENTASAN)

Bahasa Inggris

Bahasa Jawa

Seni Budaya

Tim

9B, 9C

9D, 9E

 

B. Ujian Tulis (11 April 2022 sampai dengan 20 April 2022) 

JADWAL UJIAN MADRASAH (UM)

TAHUN PELAJARAN 2021/2022

NO

HARI/TANGGAL

WAKTU

MATA PELAJARAN

1.

Senin,

11 April 2022

07.30-09.30

Bahasa Indonesia

10.00-11.30

Akidah Akhlak

2.

Selasa,

12 April 2022

07.30-09.30

Bahasa Inggris

10.00-11.30

SKI

3.

Rabu,

13 April 2022

07.30-09.00

Al-Qur’an Hadis

09.30-11.00

Seni Budaya

4.

Kamis,

14 April 2022

07.30-09.30

Matematika

10.00-11.30

Informatika

5.

Sabtu,

16 April 2022

07.30-09.30

IPA

10.00-11.30

Bahasa Jawa

6.

Senin,

18 April 2022

07.30-09.30

Bahasa Arab

10.00-11.30

PKn

7.

Selasa,

19 April 2022

07.30-09.00

IPS

09.30-11.00

Penjas Orkes

8.

Rabu,

20 April 2022

07.30-09.00

Fikih